środa, 22 maja 2019

Podziel się:

Regulamin Konkursu: "NAPISZ WIERSZYK I ODBIERZ NAGRODĘ"

2014-12-18 09:15:00 (ost. akt: 2014-12-18 09:10:10)

Rozpoczynamy nasz konkurs na Facebooku, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I DO ZAPOZANIA SIĘ Z REGULAMINEM !

Polub nas na Facebooku:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Napisz wierszyk i odbierz nagrodę”. Przedmiotem Konkursu jest rozlosowanie wśród jego uczestników, (którzy napiszą pod konkursowym postem krótki, świąteczny wierszyk dla dzieci z Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”) nagród w postaci figurek potworów, wykonanych z masy solnej przez podopiecznych Fundacji.

§ 2
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (adres URL:https://www.facebook.com/przyszloscdladzieci?ref=hl )

§ 4
Konkurs trwa od 18.12.2014 do 21.12.2014 r. do godziny 23.59.


II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikami Konkursu "Napisz wierszyk i odbierz nagrodę" mogą być wszystkie osoby, które w dniach 18.12.2014 do 21.12.2014 r napiszą krótki wierszyk i zamieszczą go w komentarzu pod naszym konkursowym postem na Facebooku.

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w przypadku nieodebrania nagród osobiście, uniemożliwi laureatom ich otrzymanie.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora (zwane również "Moderatorami").
2. W wierszykach zabronione jest używanie zwrotów i słów wulgarnych i „niewłaściwych” dla osób nieletnich

3. Ostateczny wybór zwycięzców zostanie dokonany poprzez wybór najlepszych wierszyków spośród wszystkich zamieszczonych.

4. Do rozdania są 3 figurki z masy solnej.


§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

-Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
-Napisać w komentarzu pod postem o Konkursie na stronie Fundacji na Facebooku świąteczny wierszyk dla dzieci z Fundacji „Przyszłosć dla Dzieci”.

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaangażowanie fanów strony Fundacji „ Przyszłośc dla Dzieci” na Facebooku w pomoc chorym dzieciom, w każdy możliwy sposób.

3.Osoba, która zamieści w komentarzu pod postem o Konkursie, świąteczny wierszyk dla dzieci z Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" na Facebooku, bierze udział w Konkursie i ma szansę na wygranie figurki z masy solnej wykonanej przez podopiecznych Fundacji.

5 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 22.12.2014 r. około godziny 12:00.

6. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowani w formie postu na fan page https://www.facebook.com/przyszloscdladzieci?fref=nf i na stronie internetowej Fundacji http://przyszloscdladzieci.org/ w zakładce Nasze Akcje


IV. NAGRODY

§ 10
W Konkursie przewidziano 3 figurki z masy solnej.

§ 11
Organizator zastrzega, iż z chwilą rozlosowania nagród ma prawo do upublicznienia informacji o zwycięzcach, używając imion i nazwisk osób, które wygrały.

&12
Nagrody do odebrania w siedzibie Fundacji, pod adresem ul.Tracka 5, 10-364 Olsztyn. Osoby, które nie będą mogły odebrać nagrody osobiście, proszone są o kontakt pod numerem telefonu +48 (89) 539 74 04.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie zamieszczania komentarzy na stronie.

2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
Polub nas na Facebooku: