środa, 15 lipca 2020

Podziel się:

Co zrobić aby Dziecko zostało przyjętę pod opiekę Fundacji

Polub nas na Facebooku:
Należy przesłać następujące dokumenty:

1 Wniosek- podanie z prośbą o przyjęcie Dziecka do Fundacji wraz z krótkim opisem
choroby pociechy. Należy napisać w jakim zakresie potrzebna jest pomoc Dziecku
(lekarstwa, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny) oraz przybliżone miesięczne wydatki
ponoszone na leczenie Dziecka. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź
prawnego opiekuna.

2 Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę Dziecka, wystawione
przez lekarza specjalistę.

3 Ksero Orzeczenia o niepełnosprawności .

4 Oryginał Zaświadczenia o dochodach członków rodziny netto z 3 ostatnich miesięcy.

5 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba wymaga pomocy usługowej ze
względu na stan zdrowia.

6 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców i dziecka.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn


Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Porozumienia i Regulaminów. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić, podpisać i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.

porozumienie-298157
regulamin-refundacji-kosztow-w-ramach-pomocy-fundacji-298158
regulamin-gromadzenia-srodkow-pienieznych-wzor-57657
zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-68158
Polub nas na Facebooku: