Poniedziałek, 30 marca 2020

Paweł Komosa

Paweł Komosa

14 lat / Baranowo

U Pawełka stwierdzono opóźniony rozwój psychoruchowy oraz wrodzone zapalenie płuc. Aby mógł normalnie funkcjonować, bawić się z rówieśnikami, potrzebne są codzienne terapie logopedyczne oraz terapia pedagogiczna. Został zakwalifikowany do specjalnej rehabilitacji metoda SI czyli integracji sensorycznej.