Alan znajduje się pod opieką Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy od kwietnia 2011 r. z powodu neurofibromatozy typu 2 oraz glejaka nerwu wzrokowego. Jest to kliniczne określenie nowotworów złośliwych przedniego odcinka drogi wzrokowej.

W czerwcu 2011 r. został zakwalifikowany do intensywnej chemioterapii, którą zakończył w listopadzie 2012 r. W czerwcu 2013 r. podejrzewano progresję guza i wykonano biopsję.

W trakcie leczenia nowotworu rozpoznano również u Alana chorobę uwarunkowaną genetycznie-Recklinghausena, której objawem są przebarwienia skórne wyglądem przypominające plamy kawowe i obustronnie występujące nerwiaki.

U chłopca stwierdzono także obustronny niedosłuch, skoliozę i zez zbieżny oka prawego. Do kliniki w Bydgoszczy Alan jeździ co 5 miesięcy na kontrolny rezonans magnetyczny. Należy do wielu poradni specjalistycznych m.in. okulistycznej, onkologicznej, laryngologiczno-audiologicznej, rehabilitacyjnej (rehabilitacja skoliozy i koordynacji ruchowej).

Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Alanka – razem możemy więcej!