Karol urodził się z zespołem Downa oraz bardzo poważną wadą serca. Karol przebył dwie operacje. Pierwszą tuż przed ukończeniem pierwszego roku życia, po której wystąpiły poważne powikłania. Dziecko zostało zakwalifikowane do drugiej operacji – reoperacji , zamknięcia rezydualnego VSD, wymiany zastawki. Karol bardzo często chorował na infekcję górnych dróg oddechowych, często przebywał w szpitalach. Chłopcu potrzebne są wizyty u specjalistów, dziecko nie mówi . Ze względu na sztuczną zastawkę Karol przyjmuje codziennie leki przeciwkrzepliwe, oraz leki od serca i na niedoczynność tarczycy. Sytuacja materialna rodziny jest trudna. Mama sama wychowuje Karola.

Razem możemy im pomóc!