Krzyś to bardzo wesoły i energiczny, wymagający ciągłej uwagi chłopczyk.
Ma Zespół Aspergera. Chłopiec wymaga intensywnej rehabilitacji z zakresu logopedii, terapii SI; opieki psychologicznej.
Konieczny jest częsty udział dziecka w turnusach rehabilitacyjnych.