W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jej zgłoszenie w portalu zbiórek publicznych przez daną organizację. Zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia!

NIE MUSISZ zgłaszać zbiórki publicznej:
•która odbywa się w miejscach nie publicznych, w drodze loterii pieniężnej lub fantowej
•która odbywa się w lokalach prywatnych wśród osób znajomych osobiście
•która odbywa się na terenie szkoły za pozwoleniem władz szkoły
•która odbywa się w naszym miejscu pracy, w urzędach publicznych za pozwoleniem przełożonego

Jak zgłosić zbiórkę, jeśli ma się odbyć w miejscu, które podpada pod ustawę?

To nie jest trudne! Wystarczy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Krok 1:
Napisz do nas fundacja@przyszloscdladzieci.org . Wybierzcie spośród was lidera. który otrzyma upoważnienie do przeprowadzenia zbiórki i będzie odpowiedzialna za jej rozliczenie. Do upoważnienia prosimy przesłać skanu dowodu lidera!

Krok 2:
Pamiętajcie, aby uzyskać zgodę organizatorów imprezy na zbiórkę (np. zgodę organizatora koncertu na to, żebyś mógł/a prowadzić zbiórkę).

Krok 3:
Czekaj na dokumenty, które do Ciebie wyślemy.

Będzie to:
• upoważnienie do zbiórki wystawione przez Fundacje „Przyszłość dla dzieci” (musisz mieć je przy sobie w trakcie zbiórki)
• legitymacje dla wszystkich
• puszki do kwestowania i naklejki na puszki
• protokół otwarcia i przeliczenia puszek
• protokół zniszczenia puszek

Krok 4:
ZBIÓRKA

Krok 5:
Po skończonej zbiórce komisja ( lider i 2 osoby biorące udział w zbiórce) przeliczają pieniądze a następnie niszczą puszki.

Krok 6:
Lider przesyła zebrane pieniądze na konto Fundacji „Przyszłość dla dzieci”, a wypełnione dokumenty odsyła na adres Fundacji.

POWODZENIA!