Dzieci — zupełnie małe i takie trochę większe. W różnym wieku i o różnych pasjach. Z różnymi schorzeniami, chorobami i dysfunkcjami.

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, która wspiera je, by mimo wszystko miały możliwie najlepszą przyszłość.

Fundacja, która zawsze im pomoże, która zawsze o nich dba.

Niesiemy pomoc 500 chorym i niepełnosprawnym dzieciom z Warmii i Mazur. Ale was – ludzi dobrej woli, ludzi wrażliwych na cierpienie drugiego człowieka – jest dużo więcej! Nie raz już pokazaliście Państwo, jak wielkie serca w Was biją.

Z szacunku i wdzięczności dla Was każdego roku skrupulatnie sprawozdajemy się z prowadzonych działań. Tutaj znajdziecie sprawozdania finansowe i merytoryczne, w których opisujemy kolejne lata działalności.