Mieszkasz na Warmii i Mazurach i chcesz by twoje chore i niepełnoletnie dziecko zostało objęte opieką naszej Fundacji? Napisz wniosek o przyjęcie do grona naszych podopiecznych i uzyskaj pomoc.

Zgłoś się do nas!

I. PRZYGOTUJ WNIOSEK

Potrzebne będą następujące dokumenty:

1) Pisemny wniosek

(W kilku zdaniach opisz dziecko, jego stan zdrowia oraz sytuację materialną rodziny. Poinformuj nas czy dziecko jest podopiecznym innej fundacji lub było beneficjentem pomocy jednorazowej),

2) Oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę Dziecka, wystawione przez lekarza specjalistę.

3) Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

4) Oryginał zaświadczenia o dochodach członków rodziny netto z 3 ostatnich miesięcy oraz zaświadczenia o pobieranych świadczeniach, np. pielęgnacyjne.

5) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba wymaga pomocy usługowej ze względu na stan zdrowia.

6) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców i dziecka.

7) Zdjęcie dziecka

II. DOSTARCZ GO DO NAS

Prześlij korespondencyjnie na adres: Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, lub prześlij elektronicznie na adres: fundacja@przyszloscdladzieci.org

III. DECYZJA

Wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia do Zarządu Fundacji. Decyzja w sprawie przyjęcia będzie podjęta najpóźniej w ciągu 2 tygodni.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń: 502-499-533 lub napisz: fundacja@przyszloscdladzieci.org

Rodzice dziecka, które zostaje objęte opieką naszej Fundacją, podpisują Porozumienie.

Z jego treścią można się zapoznać → TUTUJ.

Środki gromadzone na subkontach dziecka odbywają się na podstawie Regulaminu gromadzenia środków pieniężnych.

Logo Fundacji "Przyszłość dla Dzieci"
Uzyskaj pomoc ♥

Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nas na FACEBOOKU