Chcę pomóc jako firma

Dołącz do grona firm, które swoimi działaniami wspierają Fundację „Przyszłość dla Dzieci”.

Przyłącz się do nas!

Wiemy, jak wielką moc ma pomaganie. Wierzymy, że dzięki wsparciu naszych darczyńców jesteśmy w stanie czynić jeszcze więcej dobra na rzecz naszych podopiecznych.

Dołącz do grona firm, które wsparły naszą Fundację i dowiedz się, jak możesz pomóc. Masz wiele możliwości!

W jaki sposób możesz pomóc?

Fundację Przyszłość dla Dzieci budują ludzie tacy, jak Ty - pełni pasji i chęci do niesienia pomocy innym.

Przykładowe formy działań pomocowych:

 • Filantropia
 • Przekazanie przez Firmę darowizny na realizację celów statutowych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” lub konkretnych akcji pomocy Dzieciom. Firma może odliczyć darowiznę do wysokości 10% od podstawy opodatkowania.

 • Wspólne działanie
 • Partner ma możliwość zaangażowania się w dedykowany projekt. Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” wspólnie z Partnerem tworzy akcję wymagającą dofinansowania i jednocześnie odpowiadającą strategii komunikacji Firmy.

 • Marketing Społecznie Zaangażowany (CRM)
 • CRM wiąże się z realizowaniem celów marketingowych firmy dzięki współpracy z Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”. Bazuje na projektowaniu programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań Firmy z równoczesnym rozwiązywaniem problemów chorych Dzieci. Współpraca może obejmować np. umieszczenie na produkcie Firmy logo Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” i przekazanie określonej części ze sprzedaży produktu, przeprowadzenie kampanii PR, reklamowej, promocyjnej w miejscu sprzedaży z wykorzystaniem logo Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Zebrane środki przekazywane są na pomoc chorym Dzieciom.

 • Zaangażowanie klientów i pracowników firmy
 • Stworzenie modelu współpracy, w którym firma jest platformą umożliwiającą wsparcie Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” przez jej Pracowników lub Klientów. Przykłady działań to: dołączanie materiałów Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” do korespondencji do klientów, baneru Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” na stronie Firmy, dodatkowego okienka „wsparcie dla Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” przy formularzu płatności”, payroll – przekazywanie końcówek pensji przez Pracowników, które Firma np. podwaja. Firma nie tylko wzmacnia swój wizerunek, ale wpływa na zadowolenie Pracowników i Klientów, którzy mają okazję realizować się również w zakresie pomocy chorym Dzieciom.

 • Pomoc rzeczowa i merytoryczna
 • Przekazanie przez Firmę darowizny usługowej na działania statutowe Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” oraz wybrane programy. Firmy, z których nieodpłatnie świadczonych usług najczęściej potrzebujemy wsparcia to agencje kreatywne, firmy kurierskie, agencje badawcze itp.

  Przekazanie przez Firmę darowizny rzeczowej, np: sprzęt, potrzebne materiały na rzecz Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” lub na rzecz chorych Dzieci.

Pomagając Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, Twoja firma nie tylko przyczynia się do zmiany rzeczywistości, ale też zwiększa świadomość społeczną i buduje wizerunek odpowiedzialnej organizacji.