Chcę pomóc jako wolontariusz

Dołącz do grona wolontariuszy i pomagaj w organizacji i koordynowaniu zbiórek naszej Fundacji!

Przyłącz się do nas!

Zależy nam na tym, aby inspirować do działania ludzi, dla których los naszych małych podopiecznych nie jest obojętny. Wierzymy, że każdy z nas może mieć swój wkład w poprawę ich sytuacji i zapewnienie stabilnej przyszłości. Wystarczą dobre chęci, przekute w aktywne działanie!

Wolontariusz, według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariuszem może zostać również osoba niepełnoletnia – warunkiem jest uzyskanie przez nią pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

Zgłoś się jako wolontariusz

W jaki sposób możesz nam pomagać?

Fundację Przyszłość dla Dzieci budują ludzie tacy, jak Ty - pełni pasji i chęci do niesienia pomocy innym.

W jaki sposób możesz pomóc?

  • Wolontariat
  • Przekazanie środków pieniężnych
  • Fundraising
  • Organizaja zbiórek plenerowych