MODUŁY SZKOLENIOWE DLA RODZIN: Diagnoza rodzin i Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych wsparcie psychologa, terapeuty rodzinnego, prawnika, pedagoga społecznego, trenera kompetencji społecznych.

GRUPY SAMOPOMOCOWE:
gdzie zostają powołane grupy, skupione będą na wspólnej walce z danym problemem. Utworzone zostanie 5 grup samopomocowych w Ostródzie, Szczytnie, Bartoszycach. Celem grup będzie polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie izolacji i wykluczenia społecznego rodzin z osobami niepełnosprawnymi, nauczenie rodzin nie tylko radości z rzeczy małych i z wspólnego bycia razem, wzajemna pomoc np. przez umiejętność przekazywania dalej wiedzy, umiejętności i doświadczenia .Rodzice wykorzystają wiedzę nabytą podczas warsztatów z animacji. Rodziny podzielą się wiedzą nabytą podczas kursu w zakresie zorganizowania czasu wolnego dla nich i ich pociech.

WARSZTATY RODZINNE:

Warsztaty wg. idei zero waste (życie bez odpadów), ekologią i nadawanie produktom drugiego życia. Cel: nauka rodzin cieszenia się z życia, stawać przydatnym społecznie + nauka
bycia eko – idę, którą mogą sami rozsiewać dalej w swoim najbliższym otoczeniu, zaangażowanie wszystkich zmysłów, by uczestnicy projektu których świat jest często ograniczany do jednego czy dwóch pomieszczeń mogły rozwijać się dzięki nowym wrażeniom wszystkich zmysłów, a więc zapach, smak, dotyk, wzrok.

Zero waste w kuchni – wspólne warsztaty kulinarne. Uczestnicy poznają sposoby na niemarnowanie żywności, gotowanie w sposób tani, prosty, zdrowy. Poznają również przepisy na wykorzystanie „mało popularnych” produktów otrzymywanych z POPŻ jak np. kasza gryczana, którą uczestnicy niechętnie przyjmują. Poznają nowe receptury, które pozwolą im gotować tanio, zdrowo i przy wykorzystaniu produktów, które dostają w ramach pomocy żywnościowej.

Zero waste – rzeczy z recyglingu można robić przedmioty do zabawy i rzeczy użytkowe. Warsztaty robienia naturalnych kosmetyków i środków czystości w domu (takich bez chemii z samych naturalnych składników .

Warsztaty z roślinami i kwiatami. 2 spotkania x 4h /grupę (5gr). Poprzez różnorodność wykonywanych czynności mali pacjenci nieświadomie wykonują jednocześnie ćwiczenia,rehabilitacyjne, uczą się przy tym pracować w grupie. Terapia dla dzieci, relaks dla rodziców i mile spędzony czas rodzinny.

Warsztaty z kompetencji społecznych., 2 spotkania x 4h /grupę (5gr) tematyka to m.in. asertywność, komunikacja, samoocena. Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarze prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich. Zajęcia z nastawieniem przełamywania barier związanych z niepełnosprawnością różnicami płci i innymi ograniczeniami. Ważnym aspektem zajęcia będzie dbanie o angażowanie wszystkich członków rodziny w opiekę nad ON. Pozwoli to na zerwanie z tradycyjnym podziałem obowiązków na kobiece i męskie i przyczyni się do zmniejszenia barier równościowych.

INICJATYWY LOKALNE:

W ramach projektu zaplanowano realizację 5 wydarzeń lokalnych np. choinka dla dzieci, konkurs, zbiórka publiczna. Uczestnicy do realizacji inicjatywy muszą zaprosić lokalne podmioty koło gospodarstw wiejskich. Pomysłodawcami będą uczestnicy Ponadto, każda grupa ma za zadanie zaangażować do realizacji wydarzeń 3 wolontariuszy (mieszkańców danej miejsc), którzy nieodpłatnie wykonają różne prace niezbędne do realizacji wydarz. Może to być sprzątanie terenu, wykonanie ogłoszeń, itd. Każdy wolontariusz musi być zaangażowany w wymiarze min. 5h.

FUNKCJOWANIE RODZINY POPRZEZ ROZWÓJ SPOŁECZNO-KULTURALNY:

Zorganizowane zostaną wyjazdy rodzinne (1 wyjazd/grupa, 5 grup około 21 os/gr) wynajętym autokarem-udział min 70% UP. do wybranych instytucji kultury np. teatr/opera, planetarium/kino, itd. Miejsce wyjazdu zostanie ustalone z UP (aktywne włączanie i współdecydowanie), wspólny spacer po starówce/parku zakończony obiadem.
Cel: kształtowanie kompetencji społecznych, przestrzegania właściwych norm zachowań, budowanie więzi i poczucia przynależności do gr, umożliwienie beneficjentom uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, integracja ze społeczeństwem ., wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu nauka współdziałania, integracja rodzin, pokazanie sposobów spędzania czasu wolnego w sposób zdrowy i pożyteczny, wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny.


Podniesienie kompetencji rodzicielskich i społecznych

Obejmuje Warsztaty I pomocy przedmedycznej. Warsztaty animatora czasu wolnego dla 16 osób. Zajęcia które pozwolą zdobyć umiejętności niezbędne w pełnieniu obowiązków animatora czasu wolnego, wyposaży rodziny w umiejętności kreatywnego spędzania czasu ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowo .aby rodzice nabyli jak najwięcej umiejętności przydatnych w codziennym życiu do uatrakcyjniania czasu swoich dzieci w zakresie poszukiwania wydarzeń, imprez edukacyjno – rekreacyjnych, poruszania się po źródłach i wyszukiwania ofert zajęć.

http://m.wm.pl/2019/09/orig/belkado-projektu-576316.jpg