Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” pozyskała fundusze na rehabilitację 8 fundacyjnych dzieci. Program „Na zdrowie” skierowany jest do wszystkich podopiecznych fundacji. Od marca do maja 2016 r. rehabilitowanych będzie ośmioro dzieci w pobliżu swego miejsca zamieszkania.

Aby dziecko zostało zakwalifikowane do programu do 19.02.2016 r. należy przesłać do fundacji:
pismo przewodnie ze zgłoszeniem
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile nie mamy aktualnego)
informację o dochodach rodziny osiągniętych w drugim półroczu 2015 r.
(o ile nie zostały wcześniej dosłane)

O zakwalifikowaniu dziecka do programu „Na zdrowie” decydować będzie komisja rekrutacyjna.

Dokumenty można wysłać pocztą: na adres Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
lub
mailem na fundacja@przyszloscdladzieci.org.

Gdybyście mieli Państwo pytania dot. programu, proszę o telefon do fundacji.