Z myślą o tych dzieciach powstał projekt „Moja szkolna wyprawka”. Projekt ma na celu pomoc w zakupie wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów ze Szkół Podstawowych w województwie warmińsko- mazurskim.

Głównymi fundatorami wyprawek będą samorządowcy, osoby prywatne i przedsiębiorcy z naszego regionu. Dokonywane przez nich comiesięczne wpłaty w określonej kwocie, pozwolą na zgromadzenie środków umożliwiających realizację przedsięwzięcia. Wpłaty dokonywane będą na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Inicjatorami projektu są Radni Miasta Szczytno, panowie: Rafał Kiersikowski, Tomasz Łachacz, Arkadiusz Myślak. Głównym organizatorem będzie Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, we współpracy z samorządowcami z regionu, w tym z radnymi miasta Szczytno.

Komitet Honorowy wspierający naszą akcję, to znane osoby odnoszące sukcesy w świecie motoryzacji, sportu i tańca: Kajetan Kajetanowicz, Radosław Typa, Krzysztof Hołowczyc, Zbigniew Staniszewski, Grzegorz Pluta, Mariusz Czerkawski i Jakub Gręda.
Patronat medialny nad projektem obejmie Gazeta Olsztyńska. Realizacja projektu zakończy się w sierpniu 2013r.

Realizując projekt „Moja szkolna wyprawka” chcemy dać szanse na równy start dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozpoczęcie roku szkolnego będzie dla tych dzieci tym radośniejsze, że będą miały wszystko czego pierwszak potrzebuje.

Oni wspierają naszą akcję!

KOMITET HONOROWY WSPIERAJĄCY AKCJĘ
Komitet Honorowy akcji

Deklaracje wpłat do pobrania.

Deklaracja comiesięcznych wpłat
Deklaracja jednorazowej wpłaty