Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami rocznymi

Sprawozdanie z działalności za rok 2021

Sprawozdania z działalności za rok 2020

Sprawozdania z działalności za rok 2019

Sprawozdania z działalności za rok 2018

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2017
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2016
Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2015
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2014
sprawozdanie finansowe 2014
sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2013
sprawozdanie finansowe 2013
sprawozdanie merytoryczne-2013

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2012
Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2011
Sprawozdanie finansowe 2011
Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2010
Sprawozdanie finansowe 2010
Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z roku 2009
Sprawozdanie finansowe 2009
sprawozdanie merytoryczne 2009