Adrian zmaga się z wieloma dolegliwościami. Choruje na ADHD, astmę oskrzelową, alergię i ma pęcherz neurogenny. Chłopiec wymaga częstych konsultacji u specjalistów – między innymi u psychiatry, alergologa, endokrynologa, i gastrologa.Chłopiec na stałe przyjmuje wiele lekarstw, które umożliwiają mu funkcjonowanie. Koszty wizyt lekarskich i lekarstw są duże, a sytuacja materialna rodziny Adriana jest trudna. Chłopiec ze względu na swoje choroby ma nauczanie indywidualne.

Wspólnie możemy mu pomóc!