Dominik to, mimo choroby, radosny i rezolutny maluszek. Ze względu na chorobę genetyczną – Acyduria Glutarowa Typu I, jest pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Giżycku. W celu stymulacji rozwoju psychoruchowego, chłopczyk, uczęszcza na terapię logopedyczną, fizjoteraputyczną oraz psychologiczną. Wymaga wielowymiarowego wsparcia i pomocy. Rozwój Dominika jest nieharmonijny. Ze względu na chorobę neurologiczną i obciążenie wrodzone, wszystkie funkcje poznawczo – ruchowe są opóźnione, dlatego chłopiec wymaga intensywnego leczenia. Dziecko wymaga wszechstronnej, intensywnej stymulacji we wszystkich sferach rozwojowych.
Wyjazdy na liczne rehabilitacje i wizyty u specjalistów, zakup leków, utrzymanie specjalnej diety, wiążą się z dużymi kosztami.
Wychowanie niepełnosprawnego dziecka to dla mamy, wielkie wyzwanie, ale także radość z każdego, nawet najmniejszego postępu.
Pomóżmy Dominikowi – razem możemy zdziałać cuda!!!