Grześ urodził się zdrowy. Rozwijał się prawidłowo aż do 16 miesiąca życia. Diagnoza, którą postawili lekarze po serii badań w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie brzmiała: padaczka.

Po zastosowaniu leczenia napady ustały. Pojawiły się inne problemy, związane z wykrytym deficytem funkcji językowych u chłopca. U Grzesia istnieje podejrzenie dysfazja rozwojowej, a konkretnie afazji mowy. Chłopiec był diagnozowany w tym kierunku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dodatkowo badany był pod kątem wady genetycznej w Białymstoku. Diagnoza nic nie stwierdziła.

Niestety na chwilę obecną nieharmonijny rozwój Grzesia spowodował zaburzenie intelektualne. Pomimo swego wieku chłopiec różni się od swoich rówieśników, znaczny deficyt funkcji językowych utrudnia mu bardzo kontakt z nimi. Osobom obcym bardzo trudno jest zrozumieć jego mowę.

Pomimo pogłębionej diagnostyki lekarze dalej nie znają przyczyny zaburzenia mowy chłopca, oraz nie są w stanie powiedzieć kiedy nastąpi jej poprawa.
Grześ ma od drugiego roku życia rehabilitacje logopedyczną i terapię integracji sensorycznej, która wspomaga jego rozwój. Postępy są niewielkie, ale każde kolejne zrozumiale wypowiedziane słowo cieszy. Koszt comiesięcznej rehabilitacji to ok. 500 zł.

Pomóżmy w rehabilitacji Grzesia – razem możemy więcej!