Jacek urodził się przez cesarskie cięcie z powodu zagrażającej zamartwicy płodu. U chłopca stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, obustronne porażenie kurczowe w stopniu znacznym oraz padaczkę lekooporną. Jacek ma małogłowie, przykurcze rąk i nóg. Nie mówi i nie porusza się o własnych siłach, ma wadę wzroku.

Jackowi, aby mógł lepiej funkcjonować potrzebna jest długa rehabilitacja oraz terapia pedagogiczno – psychologiczna i logopedyczna. Rodzice chłopca są w trudnej sytuacji materialnej, ale nie rezygnują z walki o zdrowie i lepsze jutro chłopca, choć koszty leczenia i rehabilitacji są znacznym obciążeniem domowego budżetu rodziny.

Obecnie Jacek rehabilitowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym dla Dzieci w Olsztynie. Tam ma zagwarantowaną kompleksową rehabilitację i wspomaganie rozwoju. Pomimo swego wieku dalej nie jest samodzielny, porusza się na wózku i karmiony jest przez rodziców lub opiekunów. Uwielbia słuchać muzyki i mieć kontakt ze zwierzętami. Nieznaczna poprawa jego stanu zdrowia związana jest z regularną rehabilitacją i wspomaganiem ogólnorozwojowym.

Wpłacając choćby niewielką kwotę możemy pomóc chłopcu w jego leczeniu i rehabilitacji.

Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Jacka – razem możemy więcej !