Julka to wesoła, bardzo energiczna, ale też wymagająca ciągłej uwagi i opieki dziewczynka. Zdiagnozowano u niej Zespół Aspergera, przez co jest pacjentką wielu poradni specjalistycznych: psychologicznej, zdrowia psychicznego, neurologicznej, gastroenterologicznej. Od trzeciego roku życia uczęszczała do Przedszkola Integracyjnego w Bartoszycach, gdzie była objęta programem wczesnego wspomagania rozwoju. Julka potrzebuje dodatkowych godzin pracy indywidualnej z terapeutą. U dziewczynki występują problemy z  czytaniem i ze zrozumieniem podstawowej mowy.

„Terapia indywidualna ułatwi Julii życie w jej zakręconym świecie”- pisze mama dziewczynki.

Razem możemy jej pomóc!