Kacper urodził się w 24 tygodniu ciąży. Stwierdzono u niego skrajne wcześniactwo, retinopatię wcześniaków, posocznicę MRCNS, dysplazję oskrzelowo-płucną oraz wylew około-dokomorowy. W wyniku wylewu u chłopczyka doszło do częściowego paraliżu lewej strony ciała.

Kacperek pozostaje pod opieki wielu poradni i lekarzy specjalistów: gastrologa, okulisty, neurologa i kardiologa. Dziecko wymaga przede wszystkim stałej rehabilitacji. Rodzice dowozili wcześniej syna do poradni rehabilitacyjnej w Olsztynie, co stanowi około 100 km od miejsca zamieszkania.

Obecnie chłopiec rehabilitowany jest raz w tygodniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostródzie. Ma tam zapewnione zajęcia z pedagogiem, logopedą i fizjoterapeutą. Jednak spotkania, które odbywają się w Ostródzie nie są wystarczające, dlatego Kacper uczęszcza na dodatkową rehabilitację w Iławie. Poza tym rodzice zapewnili mu w Iławie opiekę pedagoga.

Każdorazowy wyjazd i odbyta rehabilitacja to koszt około 100 zł. Pomoc naszej Fundacji jest niezbędna przy finansowaniu tej rehabilitacji. Bez niej Kacper nie ma szans na dalszy rozwój. To dzięki wizytom u specjalistów poczynił znaczne postępy w rozwoju. Zaczął sam chodzić. Jednak lewa strona ciała chłopca w dalszym ciągu pozostaje mniej sprawna, dlatego jest konieczna dalsza rehabilitacja.

Kacper obecnie najbardziej potrzebuje kompleksowego usprawniania lewej strony ciała. Stosowana terapia logopedyczna i rehabilitacja fizjoterapeutyczna przynoszą efekty i chłopiec zaczyna coraz lepiej funkcjonować.

Pomóżmy Kacperkowi w jego leczeniu i rehabilitacji – razem możemy więcej!