Karolek choruje na autyzm. U chłopca występują istotne zaburzenia w rozwoju emocjonalno – społecznym, mowy, komunikacji oraz aktywności i zainteresowań. Dziecko bardzo słabo mówi, najczęściej swoje pragnienia sygnalizuje płaczem bądź krzykiem. Nadal potrzebuje pieluch. Chłopiec często choruje, wymaga stałego nadzoru i opieki.
Karol uczęszcza do przedszkola specjalnego.
Dziecko samotnie wychowuje mama, która wspomagana jest w dużej mierze przez MOPS.
Aby Karolka usprawnić, potrzebna jest rehabilitacja, między innymi logopedyczna.
Mama zwróciła się do Fundacji o pomoc – pomóżmy, razem możemy zdziałać cuda!!!