Przedstawiam Leona. Chłopiec ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy. Uczęszcza do przedszkola, gdzie objęty jest programem wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego oraz programem „za życiem”.
Leon jest pod opieką wielu poradni specjalistycznych: neurologicznej, urologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, endokrynologicznej. Ma problemy ze sprawnością fizyczną i manualną – potrzebuje terapii Integracji Sensorycznej oraz terapii ręki.
Chłopiec pomimo swoich licznych zaburzeń jest bardzo bystrym, mądrym i radosnym dzieckiem. Interesuje się książkami o różnej tematyce, najczęściej są to jednak litery, cyfry, zegary. Bardzo dobrze radzi sobie w środowisku wodnym (basen).
Aby rozwijać terapie i postępy dziecka, rodzice potrzebują systematyczności, a także wsparcia finansowego, które ułatwiłoby funkcjonowanie w dorosłym życiu Leona.
Pomóżmy Leonowi – razem możemy zdziałać cuda!!!