Magda choruje na porażenie mózgowe. Na chwilę obecna ma zdiagnozowana padaczkę, opóźniony rozwój psychoruchowy, niedosłuch, zaćmę i małogłowie. Choroba Magdy wiąże się z ciągłymi wyjazdami do specjalistów, wymaga intensywnej rehabilitacji ruchowej, słuchu i mowy. Magda wymaga stałej i kompleksowej opieki na co dzień. Tylko regularna opieka licznych specjalistów i  poradni może zapewnić jej optymalne funkcjonowanie Razem możemy pomóc w tej nierównej walce!