Maja to dziewczynka, która na starcie swojego życia zetknęła się z szeregiem chorób i nieszczęść.
Podczas porodu u dziecka wystąpił wylew krwi do mózgu, w wyniku czego powstało wodogłowie i niezbędne było przeprowadzenie operacji polegającej na wszczepieniu zastawki komorowo – otrzewnowej.
Dziecko jest również po leczeniu odmieniczkowego zapalenia nerek z posocznicą o etiologii E coli.
Obecnie u Mai wystąpił podkurcz kończyny górnej i dolnej; jest stale rehabilitowana w ramach dofinansowania z NFZ. Jednak dopiero prywatna rehabilitacja zaczęła przynosić  efekty.
Rodzice wyczerpali wszystkie oszczędności na rekonwalescencję dziecka.

Aby Maja miała szansę na normalny rozwój, potrzeba wielu godzin rehabilitacji.

Pomóżmy tej male dziewczynce – razem możemy więcej!!!