U Dominika stwierdzono zburzenia przetwarzania słuchowego i zaburzenia integrowania bodźców sensorycznych, które są powodem problemów w nauce i w codziennym funkcjonowaniu. Chłopiec źle reaguje na zmiany w otoczeniu oraz na naruszenie schematów. Często jest myślami gdzieś indziej. Występują u niego problemy z mową – najgorsze jest dla niego, że jest często niezrozumiany. W momencie rozpoczęcia pierwszej klasy podstawowej, Dominik zaczął mieć problemy w nauce, wynikające z coraz większych wymagań i opanowania umiejętności czytania. Chłopiec wymaga systematycznych terapii (słuchowej i integracji sensorycznej), które mają na celu poprawienie funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Niestety trudna sytuacja materialna rodziców nie pozwala im na opłacenie tych terapii, w związku z tym zgłosili się do naszej Fundacji o pomoc.