Miłosz to chłopiec mało rozumiany przez otoczenie. Jego diagnoza to zespół Aspergera. Chłopiec potrzebuje różnego rodzaju terapii, by móc choć trochę odnaleźć się w otaczającym go świecie.
Gdy chłopiec miał trzy miesiące zdiagnozowano u niego kręcz szyjny i wiotkość mięśniową. Wtedy rozpoczęto rehabilitację chłopca.
Aktualnie Miłosz cierpi również na zaburzenia przetwarzania słuchowego, skoliozę kręgosłupa, stopy płasko-koślawe. Jest pod opieką wielu specjalistów, między innymi: psychologa, psychiatry, pedagoga, lekarza rehabilitacji, logopedy, gastroenterologa, hematologa, poradni genetycznej, poradni alergologicznej oraz poradni immunologicznej w centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie.

Razem mamy moc!!!