Sara choruje na padaczkę ,niedoczynność tarczycy, ADHD i autyzm. Od pierwszych miesięcy dziewczynka zmaga się z chorobami i jest pod stała opieka specjalistów. Poradnia pedagogiczna ze względu na trudności w nauce oraz posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, wprowadziła Sarze nauczanie programem specjalnym oraz pomoc nauczyciela wspomagającego. Obecnie Sara bywa u specjalistów bardzo często co wiąże się z wyjazdami i dodatkowymi kosztami dla jej rodziców.