Sebastian urodził się jako wcześniak. W pierwszych dobach życia doszło do wylewu krwi do mózgu po czym stwierdzono wodogłowie pokrwotoczne, obecnie ma założoną zastawkę komorowo- otrzewnową. Sebastian ma wadę serca, zwężenie tętnicy płucnej, niedoczynność tarczycy, krótkowzroczność, oraz zespół Noonan. Porusza się na wózku, nie chodzi samodzielnie, kroczy podtrzymywany. Z powodu przykurczów i deformacji kończyn dolnych wymaga leczenia operacyjnego. Sebastian jest pod stałą i kompleksową opieką rehabilitacyjną, niezbędne są ćwiczenia usprawniające i terapia psychopedagogiczna, logopedyczna oraz terapia ręki.