Tomek to chłopczyk, który urodził się z wrodzoną wadą serca pod postacią przejściowego wspólnego kanału przedsionkowo – komorowego. Oprócz wady serca u chłopca stwierdzono zespół Downa. U Tomaszka na oddziale Kardiologii Dzieciecej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie stwierdzono konieczność operacji serca dziecka. Zabiegu plastyki zastawki mitralnej i zamknięcie przetrwałego otworu owalnego dokonano w lutym 2015 r. na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Po wykonanym zabiegu doszło u chłopczyka do pooperacyjnej niewydolności serca. Obecnie Tomaszek z rodzicami musi jeździć na wizyty i badania kontrolne do szpitala w Gdańsku oraz do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Rodzice Tomaszek mają starszego syna ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera. Leczenie i rehabilitacja dwojga niepełnosprawnych dzieci jest bardzo kosztowna.
Obecnie u Tomaszka zdignozowano bardzo wąskie przewody słuchowe co utrudnia mu prawidłowe słyszenie otaczającego go świata. Chłopczyk od lipca 2015 r. jest intensywnie rehabilitowany w Ośrodku Szkolno – Wychowaczym w Bartoszycach. Rehabilitacja powoli przynosi efekty i chłopcie lepiej się rozwija i komunikuje z otoczeniem.
Pomóżmy rodzicom chłopłca w ich leczeniu i rehabilitacji – razem możemy więcej !