Wiktor zaraz po urodzeniu stwierdzony został zespół Smith- Lemli- Optiz. Jest to dziedziczna choroba metaboliczna, spowodowana zaburzeniem w biosyntezie cholesterolu. W wyniku źle funkcjonującego genu w komórkach występuje niedobór cholesterolu, który jest niezbędnym metabolitem warunkującym prawidłowy rozwój organizmu. Wiktorek ma zespół wad wrodzonych, między innymi przewlekłe zapalenie wątroby, małogłowie, rozszczep podniebienia, wielotorbielowatość nerek i wiele innych. Wiktor przeszedł już szereg zabiegów ułatwiających mu funkcjonowanie. Jego stan zdrowia wymaga całodobowej opieki zarówno od strony jego mamy jak i stałej opieki lekarskiej. Wraz z mamą często przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka a także raz w tygodniu w Olsztyńskich szpitalach.

Razem możemy mu pomóc!