Fundacja „Przyszłość dla dzieci” realizuje projekt „Rodzinne wsparcie na starcie – Nowa Moc”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rodzinne wsparcie na starcie – Nowa Moc

RPWM.11.02.04-28-0011/21

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i poprawienie umiejętności funkcjonowania 15 rodzin, w tym 18 dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących teren ZIT MOF Olsztyn, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub/i wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w o postaci indywidualnej diagnozy rodzin, poradnictwa specjalistycznego, warsztatów kompetencji rodzicielskich i społecznych oraz umiejętności wychowawczych, warsztatów rodzinnych, grup pomocowych i rodzinnych inicjatyw lokalnych

Beneficjenci projektu:

Beneficjentami projektu są wybrane rodziny naszych fundacyjnych dzieci.

Cza trwania projektu:

Projekt realizowany jest w okresie od 9 maja 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatne

#WspólnieMożemyZrobićWięcej

Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nas na FACEBOOKU