Antoni Osowski

Antek Osowski podopieczny Fundacji. Uśmiechnięty mały chłopiec

Antek nie da wygrać chorobie

Antoś swoją energią zaraża każdego. Pomimo choroby z jego twarzy nigdy nie schodzi uśmiech. Jednak jego życie to również ból obecny każdego dnia. Pomóc chłopcu może regularna rehabilitacja i opieka […]