1. Czym jest zbiórka publiczna?

Zbiórkę publiczną szczegółowo określa ustawa o zbiórkach publicznych, której pełny tekst znajduje się TUTAJ.

„Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)), oraz na cele religijne.

2. Czy to co chcę zrobić wymaga pozwolenia na zbiórkę publiczną? 

W ustawie wymienione są wszystkie możliwości zbierania pieniędzy, które nie są zbiórką publiczną, więc nie wymagają specjalnego pozwolenia:

• zbieranie ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno – opiekuńczą etc. i zbieranie w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
• zbieranie w drodze loterii pieniężnej lub fantowej, w miejscu które nie jest publiczne;
• zbieranie w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście;

• zbieranie wśród uczniów na terenie szkoły na podstawie pozwolenia władz szkoły;
• zbieranie wśród kolegów z pracy w lokalach urzędów publicznych na podstawie pozwolenia przełożonego.

We wszystkich z powyżej wymienionych przypadkach nie musisz rejestrować zbiórki. Wystarczy, ze zbierzesz pieniądze i później przelejesz je na konto „Fundacji Przyszłość dla Dzieci”. Numery kont bankowych znajdziesz TUTAJ. 

W każdym innym przypadku, zbieranie odbywa się na zasadzie zbiórki publicznej.

3. Jak zarejestrować zbiórkę?

Kliknij TUTAJ.