Sytuacja związana z koronawirusem zmusiła nas do zmiany lokalizacji biura  Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Nowy lokal był niedostosowany do pracy i spotkań z podopiecznymi, dzięki remontowi udało nam się .

W nowej siedzibie fundacji udało się odświeżyć ściany, wymienić wykładzinę, stworzyć bezpieczną przestrzeń do spotkań z podopiecznymi i ich rodzinami. Udało się także stworzyć przestrzeń do bezpiecznej pracy.

Remont wykonano w ramach zadania: „Przystosowanie biura organizacji pozarządowej do prawidłowego funkcjonowania, podnoszenie standardów pracy”, który sfinansowany został przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.