Dobroczynność to dar z siebie, który wzbogaca.  Aby pomóc drugiej osobie, wystarczy niewiele, czasami jednak nie wiemy, od czego zacząć.


Wychodząc z inicjatywą stworzenia miejsca, w którym wolontariusze mogą  nabywać kompetencje i kształcić się na  przyszłych liderów wolontariatu. Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” realizuje projekt ” Baw się i pomagaj z nami – lokalne inicjatywy młodzieżowe”, który współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego.

Odwiedziliśmy z prezentacją uczniów z 5 olsztyńskich szkół średnich: Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, VII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, Technikum nr 8 w Olsztynie oraz Technikum TEB Edukacja,  których zaprosiliśmy do udziału w projekcie.

Przyszli liderzy wolontariatu zostali przeszkoleni przez wykwalifikowanych trenerów z zakresu: animacji czasu wolnego, komunikacji, kompetencji liderskich oraz pierwszej pomocy.

Umiejętności nabyte dzięki szkoleniom w praktyce sprawdzą podczas tworzenia inicjatyw młodzieżowych na rzecz społeczności olsztyńskiej.

LOKALNE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE

Kliknij poniżej i zapoznaj się z inicjatywami przygotowanymi przez młodzież: