Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, tylko naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała.

Za pomocą badania metodą MR możliwe jest uzyskanie obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. Wraz z dzisiejszym rozwojem medycyny jest to najdokładniejsza metoda obrazowania. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami oraz umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie.

Obrazowanie tą metodą jest całkowicie bezpieczne dla pacjentów i nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych. Precyzyjność tych badań pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian nowotworowych, co w połączeniu z odpowiednią metodą leczenia daje pacjentom dużo większe szanse na pokonanie choroby.

W związku z otwarciem nowego obiektu w Centrum Diagnostycznym Affidea pacówka zaprosiła podopiecznego Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” na bezpłatne badanie metodą rezonansu magnetycznego.

Cieszymy się z tej niezwykłej propozycji, zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest szybka i dokładna diagostyka w profilaktyce i leczeniu naszych podopiecznych. Bardzo dziękujemy za zaproszenie oraz liczymy na dalszą współpracę z placówką. podkreśla Edyta Giedrojć z Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Większy komfort, doskonała diagnostyka

Aparat Optima MR450w 1.5T z systemem Gem Suite firmy GE jest urządzeniem, które przy maksymalnie wysokim komforcie pacjenta zapewnia najwyższą jakość diagnostyczną. Badanie z użyciem rezonansu magnetycznego oznacza dla pacjenta konieczność położenia się w tunelu urządzenia, co czasem wiąże się z pewnym dyskomfortem.

Nowy aparat w olsztyńskiej placówce wyposażony jest w szeroki, jasno oświetlony tunel oraz umożliwia położenie pacjenta do badania w pozycji „stopy do przodu”. Pozwala to na bezstresową diagnostykę stanu zdrowia. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie badania u pacjentów z klaustrofobią.

Dodatkowo w urządzeniu zastosowana została technologia ograniczenia emisji hałasu (Acoustic Reduction Technology, ART) — podczas przeprowadzania badań mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego bez pogorszenia jakości obrazu. Technologia ta pozwala na zmniejszenie hałasu emitowanego w trakcie badania.
Badanie aparatem bez technologii ART generuje poziom hałasu zbliżony do pracy młota pneumatycznego. Nowy olszyński aparat pozwala obniżyć decybele do poziomu, jaki panuje w codziennym ruchu ulicznym.
Wszystkie te czynniki mają wpływ nie tylko na komfort pacjenta w trakcie badania, ale i na same wyniki badań. Wyeliminowanie niepokoju pacjenta pozwala na skrócenie czasu badania (nie trzeba powtarzać sekwencji) oraz pozwala uniknąć niezgodności obrazu uzyskiwanego w jego trakcie.

Nowoczesna technologia zastosowana w aparacie daje możliwość obrazowania większego obszaru anatomicznego przy mniejszej liczbie skanów.

W Affidei dążymy do tego, by pacjenci mieli jak największy dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej. Systematycznie doposażamy nasze placówki w najnowszy sprzęt, taki jak nowy rezonans magnetyczny Optima MR450w w Olsztynie.
Dzięki zastosowaniu wielu funkcji jak np. silent scan, czy wykorzystaniu elastycznych cewek, komfort pacjenta zostaje podwyższony, a jednocześnie zostaje zachowana wysoka jakość diagnostyczna badania.

Obecnie prowadzimy w Polsce 24. centra diagnostyczne rezonansu magnetycznego, w których wykonujemy badania na 27. aparatach MR, co pozwala nam na diagnozowanie blisko 200. tys. pacjentów rocznie. – mówi Agnieszka Szpara, Prezes Zarządu Affidea Polska.

Rezonans magnetyczny w diagnostyce stwardnienia rozsianego

Przy braku swoistych testów pomocnych w rozpoznaniu stwardnienia rozsianego rezonans magnetyczny ma tu największe znaczenie diagnostyczne. Za pomocą MR można zobrazować całą przestrzeń centralnego układu nerwowego. Rezonans magnetyczny umożliwia np. stwierdzenie, czy w centralnym układzie nerwowym znajdują się zmiany w postaci stanów zapalnych, obszary demielinizacji (obszary pozbawione otoczki białkowej nerwu – mieliny) czy też obszary, w których dochodzi do utraty aksonów (odpowiedzialnych za przewodzenie impulsów nerwowych z komórki nerwowej).

U ponad 90% pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym, w obrazie MR występują widoczne ogniska demielinizacyjne.
Wizualizacja małych uszkodzeń w procesach patologicznych, często możliwa jest jedynie z wykorzystaniem środka kontrastowego, tzw. gadolinu – związku chemicznego, który zwiększa natężenie sygnału i kontrast obrazu w pewnych tkankach. Nagromadzenie gadolinu w uszkodzeniach wskazuje na nasilenie procesu chorobowego.

Dla nas, chorych na stwardnienie rozsiane, rezonans magnetyczny to obecnie najważniejsze badanie, pozwalające na wykrycie aktywnych zmian demielinizacyjnych w mózgu i rdzeniu kręgowym, a także na monitorowanie aktywności choroby i ocenę skuteczności leczenia. Dziękujemy za możliwość skorzystania z ufundowanych przez Affidea badań MR.


Jako Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie życzyłabym wszystkim chorym możliwości dostępu do tak doskonałej diagnostyki, a przede wszystkim jak najkrótszego czasu oczekiwania na badanie. – mówi Urszula Dudko, Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie.

***
O Affidea:
Firma Affidea jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 235 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej.
Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę – oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Szwajcarii, Irlandii, Serbii oraz na Litwie.

W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku. Jej celem jest nie tylko wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób nowotworowych, ale również konsekwentne zwiększanie dostępu Polaków do tych usług.