Aleksander to uśmiechnięty chłopiec, jest ciekawy świata, ludzi i zwierząt. Urodził się jako skrajny wcześniak w 25 tygodniu ciąży z zamartwicy płodowej, ważył tylko 650 gram. Zdiagnozowano u niego dysplazję oskrzelowo – płucną, niedokrwistość wcześniaków, leukomalację okołokomorową, wodniaki jąder, retinopatię wcześniaczą (jest po zabiegu laseroterapii).

Chłopiec znajduje się pod opieką wielu poradni: audiologiczna, neonatologiczna, neurologiczna, kardiochirurgiczna, okulistyczna, logopedyczna i rehabilitacyjna. Od momentu wypisu ze szpitala Aleksander wymaga intensywnej rehabilitacji. Ma opóźniony rozwój psychoruchowy, co jest skutkiem encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej ze zmianami strukturalnymi w ośrodkowym układzie nerwowym i współistniejącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Rozwój motoryczny chłopca nie jest prawidłowy, wzmożone napięcie utrzymuje się w kończynach górnych i dolnych i utrudnia dziecku rozwój. Rodzice korzystają z rehabilitacji, która wspomaga jego rozwój. Wierzymy, że dzięki intensywnej rehabilitacji Aleksander będzie nabywał nowe umiejętności.

Pomóżmy Aleksandrowi w jego leczeniu i rehabilitacji – razem możemy więcej !