Anita Zaniewska ma obustronny głęboki niedosłuch. W lewym uchu dziewczynka nosi aparat słuchowy, natomiast w prawym ma wszczepiony implant ślimakowy i nosi procesor mowy. Co trzy miesiące Anitka musi jeździć na kontrole do Miedzynarodowego Instytytu Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Jest rehabilitowana przez surdologopedę, psychologa, surdopsychologa. Rehabilitacja słuchu i mowy powoli przynosi efekty. Dziewczynka chociaż bardzo mało, ale mówi podstawowe słowa. Dodatkowym schorzeniem Anitki jest wada postawy i stopy końsko – szpotawe. W zwiazku z tym musi być dodatkowo rehabilitowana przez fizykoterapię metodą SI.

.

Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Anity – razem możemy zrobić więcej !