Maja to wesołą i pogodna dziewczynka. Zdiagnozowano u niej zespół Di Georga. Przy zespole Di George’a występują liczne infekcje organizmu. Związane jest to z zaburzeniem pracy układu immunologicznego, a dokładniej pracy grasicy. Nieprawidłowe funkcjonowanie tego gruczoły jest przyczyną dodatkowych schorzeń występujących u Mai, np. problemy urologiczne, gastryczne, opóźniony rozwój psychoruchowy, encefalopatię nieokreśloną, zaburzenia zachowania oraz problemy z tarczycą i jedzeniem. Dziewczynka pozostaje pod opieką wielu lekarzy neurologia, endokrynologa, hematologa, logopedy, psychiatry i opieką psychologa. W styczniu 2016 r. u Mai pojawia się zmiana skórna, istnieje podejrzenie boreliozy. Dziewczynka bardzo często trafia do szpitala z powodu odwodnienia i infekcji dróg oddechowych. Maja ma nauczanie indywidualne, nie uczy się w szkole ze względu na całkowity brak odporności.
Przy zespole Di Georga wskazane są wyjazdy uzdrowiskowe.
Pomóżmy Mai w jej leczeniu – razem możemy zrobić więcej!