U tej małej kruszynki zdiagnozowano złożoną wadę mózgu. Wystąpiło też u niej opóźnienie psycho-ruchowe. U dziewczynki została też zdiagnozowana padaczka lekooporna. Aurelka wymaga stałej opieki poradni specjalistycznych m.in. poradni rehabilitacyjnej, poradni logopedycznej, pedagogicznej, neurologicznej i okulistycznej.

Razem możemy jej pomóc!