Igor jest sympatycznym i lubianym chłopcem. Boryka się jednak z chorobą. U Igora stwierdzono ośrodkowe zaburzenie centralnego rozumienia mowy. Chłopiec jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów: psychologa i logopedy. Wymaga systematycznej terapii logopedycznej i sensorycznej, stałej i szeroko ukierunkowanej rehabilitacji.

Wychowuje się w rodzinie wielodzietnej . Ma dwoje starszego rodzeństwa. Koszty rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny. Prosimy o wsparcie, które umożliwi Igorowi lepszy rozwój.

Razem możemy mu pomóc!