Słowami mamy:

Po trzech latach badań, wizyt u specjalistów i w poradniach, spotkań z terapeutami, są wstępne diagnozy i prognozy na przyszłość Leonka.

Przede wszystkim potwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, chociaż jego postać jeszcze nie została określona. Wymaga to dalszych obserwacji. Do tego przyznano Leosiowi niepełnosprawność sprzężoną (ruchową i upośledzenie umysłowe). Koślawość stóp i krzywienie nóg utrudnia naukę chodzenia i wymaga skorygowania. W przypadku potwierdzenia wad wzroku i zaburzeń widzenia problemy z chodzeniem i postrzeganiem otoczenia mogą się pogłębić. Powiększający się trzeci migdał i wykryty podśluzówkowy rozszczep podniebienia mogą wymagać w przyszłości operacji. Na wyniki genetyczne nadal trzeba czekać.

Leosiem opiekuje się coraz większy zespół specjalistów: od lekarzy rehabilitacji, neurologów, neurogenetyków, ortopedów, okulistów, laryngologów, chirurgów, stomatologów, po terapeutów integracji sensorycznej, logopedów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, czy instruktorów mowy niewerbalnej. Dzięki tym wszystkim ludziom, ale przede wszystkim dzięki Wam, Leoś może się rozwijać, jest coraz sprawniejszy manualnie, staje przy meblach, daje się prowadzić pod boki, coraz więcej rozumie i uczy się porozumiewać z innymi, ma wszechstronną opiekę medyczną. Rehabilitacja jest mu potrzebna, aby nauczyć się żyć z niepełnosprawnością. Z waszym wsparciem możemy mu w tym pomóc, możemy jeszcze więcej. Dziękujemy!!!

Wspólnie wesprzyjmy Leona i jego rodzinę w walce o sprawność chłopca.

Wspólnie możemy mu pomóc!