Przedstawiamy wam Kubusia. Chłopiec urodził się z głębokim niedosłuchem obustronnym oraz wadą serduszka. W ubiegłym roku przeszedł dwie operacje. Pierwszą było zamknięcie przewodu Bottala, a drugą wszczepienie implantów ślimakowych. Chłopiec jest pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznych m.in. Poradni Kardiologicznej. Kuba ma dwójkę zdrowego rodzeństwa, jednak jego rodzice są osobami niesłyszącymi.
Wesprzyjmy tę kochającą się rodzinę w ich walce o lepsz a codzienność!

Wspólnie możemy zrobić więcej!!!