Felek to bardzo wesoły, rozbrykany młodzieniec. Jednak bardzo chory. Choruje na Autyzm wczesnodziecięcy, opóźnienie w rozwoju. Objęty jest stałą opieką kardiologiczną z powodu miopatii rozrostowej przegrody międzykomorowej.
Chłopiec uczęszcza do Przedszkola Specjalistycznego, gdzie objęty jest świetną opieką pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną.

Jednak, aby Feliks mógł lepiej mówić, lepiej przyswajać otaczającą rzeczywistość, poszerzać swój rozwój w zakresie czynności samoobsługowych, potrzebna jest częsta rehabilitacja oraz specjalne środki farmakologiczne.

Rodzinę niedawno spotkała wielka tragedia – w wyniku nieuleczalnej choroby zmarła mama Felka. Opiekę sprawuje jedynie tato, przy okazjonalnej pomocy babci.

Feliks z tatą są bardzo zżyci – mają tylko siebie na świecie.
Rodzina utrzymuje się z zasiłków socjalnych oraz niewielkiej renty rodzinnej po mamie.
Pomóżmy Felkowi w i tak już ciężkim życiu – Razem możemy więcej !