Ten śliczny chłopczyk, to Jan. Już w okresie prenatalnym u dziecka stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju centralnego układu nerwowego w kierunku zespołu Dandy’ego Walkera. Niestety diagnoza potwierdziła się po narodzinach chłopca. U Janka stwierdzono torbiel tylnego dołu czaszki oraz agnezję dolnej części robaka móżdżku. Ponadto zdiagnozowano częściową agnezję ciała modzewolatego, a także ogniska heterotopii podwyściółkowej istoty szarej w rogach czołowych komór bocznych mózgu.
Opisany zespół wad rozwojowych wymaga stałych konsultacji lekarzy specjalistów. Obecnie dziecko znajduje się pod opieką poradni neonatologicznej, neurologicznej oraz neurochirurgicznej. Ponieważ zespołowi Dandy’ego Walkera towarzyszą niejednokrotnie wady bądź upośledzenia innych organów i narządów, Janek, w efekcie diagnozowanych dalszych nieprawidłowości, kierowany jest również do specjalistów innych dziedzin – obecnie okulisty.
Zdiagnozowana torbiel skutkować może wodogłowiem. Dlatego też chłopiec znajduje się pod stałą opieką poradni neurochirurgicznej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Dodatkowo dziecko wymaga obserwacji w kierunku choroby padaczkowej. Stwierdzona agnezja dolnej części robaka móżdżku skutkuje znacznymi opóźnieniami w rozwoju psycho – ruchowym.
Chłopiec jeszcze nie pełza, nie raczkuje, samodzielnie nie potrafi usiąść. Od 3 miesiąca życia dziecko poddawane jest intensywnej rehabilitacji metodą Vojty oraz NDT Bobath. Znaczna część rehabilitacji jest odpłatna. Dodatkowo dochodzą koszty związane z dojazdami na zajęcia rehabilitacyjne, wizyty u lekarzy specjalistów, oraz dojazdy i pobyty rodziców podczas hospitalizacji Janka.
Miesięczne koszty przerastają możliwości finansowe rodziców.
Aby Janek mógł prawidłowo się rozwijać, a rodzice usłyszeć upragnione słowa: „mamo, tato” potrzebna jest wzmożona ilość przepracowanych godzin rehabilitacji. Pomóżmy Jankowi w prawidłowym rozwoju – razem możemy więcej!!!