Ten uśmiechnięty młdzieniec to Kacper. Chłopiec uśmiecha się,mimo wielu schorzeń, które go dopadły. Kacper ma częste ataki padaczki, które kończą się nawet utratą przytomności. Chłopiec ma słabą wymowę, przez co ma problemy z komunikowaniem się z otoczeniem. Z czasem pogarsza mu się wzrok; stwierdzono również stwarnienie guzowate ze względu na zmiany skórne i guzki podwyściółkowe.
Kacper korzysta z licznych poradni specjalistycznych: metabolicznej, gastroenterologicznej, dietetycznej, hematologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej, genetycznej, stomatologicznej i psychologicznej.
Rodzice oprócz Kacpra wychowują jescze troje dzieci, styacja materialna nie jest najlepsza. Dlatego zwrócili się do naszej fundacji z prośbą o pomoc.
Pomóżmy Kacprowi w jego żmudnej rehabilitacji, dostosowania się do otaczającego świata, prawidłowego nawiązywania relacji z rówieśnikami.

Razem możemy zdziałać cuda!