Odkąd Marika z Lubawy skończyła 2 lata pozostaje pod opieką wielu specjalistów. Bardzo długo lekarze nie mogli zdiagnozować co dolega małej dziewczynce. W końcu udało się ustalić, że szereg zaburzeń rozwojowych na które cierpi Marika to autyzm. Oprócz niego dziewczynka ma również zdiagnozowane upośledzenie w stopniu lekkim oraz mnóstwo innych problemów zdrowotnych m. in. wada wzroku, skolioza kręgosłupa i skrócenie lewej nogi, wada zgryzu, problemy logopedyczne, uczęszcza na terapie psychiatryczne i psychologiczne.

Marikę oraz jej brata wychowuje jedynie mama, która utrzymuje się z zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku rehabilitacyjnego, 500+ oraz niewielkich alimentów.

Marika wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Powinna brać udział w turnusach rehabilitacyjnych, jednak to bardzo wysoki koszt na który nie stać jej mamy. Również dojazdy do specjalistów do Olsztyna, Nowego Miasta Lubawskiego oraz do Iławy to wysokie koszty.

Musimy pomóc Marice i jej Mamie!