Kacper boryka się z chorobą od urodzenia Od końca 2016 roku ma założone aparaty słuchowe na obu uszach. Niestety są wypożyczone. Niedosłuch utrzymuje się na stałym poziomie. Chłopiec wymaga intensywnej i ciągłej rehabilitacji. Kacper nieprawidłowo przetwarza bodźce sensoryczne. Specjaliści zalecają wszechstronną terapię angażującą wszystkie zmysły. W zeszłym roku u Kapra pojawiły się wybuchy złości. Kacper jest uczulony na kurze jaja i pyłki roślin.

Wspólnie możemy pomóc w walce o samodzielność Kacpra!