Ta prześliczna młoda dama, to Nikola. Dziewczynka od urodzenia jest chora na nieuleczalną chorobę achodroplazję – skrócenie kości górnych i dolnych, nieprawidłowej budowie kości, zmian proporcji w budowie ciała oraz niskowzrostu. Nikola w ciągu roku rośnie ok 3-4 cm. Dziecko jest pod stałą opieką wielu poradni m.in.: ortopedycznej, rehabilitacyjnej, kardiologicznej, neurologicznej, metabolicznej. Choroba Nikoli jest nieuleczalna, ale istnieje możliwość wykonania operacji wydłużenia kości metodą ilizarowa w Klinice w Poznaniu. Niestety jest to bardzo kosztowne leczenie, w tym rehabilitacja, na które rodziców niestety nie stać. Dodatkowo dziecko jest cały czas rehabilitowane, co wiąże się z opłatami, również za dojazdy. Jedynym żywicielem rodziny jest tato.
Nikola jest zaopatrzona w ortezy i buty ortopedyczne w związku ze szpotawymi kolanami, wiotkością statowo-więzadłową, słabymi mięśniami posturalnymi oraz pogłębioną lordozę lędźwiową.
Nikola jest bardzo wesoła i pełna życia, ale potrzebuje i będzie zawsze potrzebować pomocy osoby drugiej. Bardzo niski wzrost przeskadza jej w prawidłowym funkcjonowaniu w domu i poza nim.
Aby dziewczynka mogła prawidłowo funkcjonować w otaczającej rzeczywistości, cieszyć się dzieciństwem i prawidłowo wkraczać w dorosłość, potrzeba długotrwałej rehabilitacji, operacji, jak również wielu turnusów rehabilitacyjnych.
Pomóżmy Nikoli wspólnie, razem możemy zdziałać cuda!!!